วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับคำตอบที่ถูกที่สุด
1. การยืดกล้ามเนื้อมีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุ่น
ข. ลดอาการบาดเจ็บ
ค. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ง. ถูกทุกข้อ
2. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการ Worm up
ก. เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย
ข. เพื่อจะได้เล่นกีฬาได้ดี
ค. ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ
ง. ถูกทุกข้อ
3. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการยืดกล้ามเนื้อด้านล่าง
ก. ฝึกความแข็งแรงของขา
ข. กล้ามเนื้อขาแข็งแรง
ค. ไม่เกิดอุบัติเหตุ
ง. ลดอาการบาดเจ็บ
4. การยืดกล้ามเนื้อขาส่วนบนด้านในต้องหยุดนิ่งไว้กี่วินาที
ก. 20 วินาที
ข. 30 วินาที
ค. 40 วินาที
ง. 50 วินาที
5. การยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างด้านข้างและส่วนบนสะโพกต้องหยุดนิ่งไว้กี่วินาที
ก. 20 วินาที
ข. 30 วินาที
ค. 40 วินาที
ง. 50 วินาที


6. การยืดกล้ามเนื้อขาด้านล่างและข้อเท้าทั้งสองหยุดนิ่งไว้ประมาณกี่วินาที
ก. 20 วินาที
ข. 30 วินาที
ค. 40 วินาที
ง. 50 วินาที
7. การยืดกล้ามเนื้อขาส่วนบนด้านหน้าและข้อเท้า เพื่ออะไร
ก. ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
ข. ลดอาการบาดเจ็บ
ค. เคลื่อนไหวร่างกายได้ง่าย
ง. มีความคล่องตัว
8. ท่าบริหารร่างกายหลังการฝึกซ้อมมีกี่กระบวนท่า
ก. 6 กระบวนท่า
ข. 7 กระบวนท่า
ค. 8 กระบวนท่า
ง. 9 กระบวนท่า
9. การยืดกล้ามเนื้อน่องมีประโยชน์อย่างไร
ก. มีกำลังขา
ข. น่องแข็งแรง
ค. ลดอาการปวดน่อง
ง. ถูกทุกข้อ
10. การยืดกล้ามเนื้อหลังและก้นมีประโยชน์อย่างไร
ก. เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว
ข. ลดอาการบาดเจ็บจากการเล่น
ค. การเคลื่อนไหวคล่องตัว
ง. ถูกทุกข้อ

ไม่มีความคิดเห็น: